Pismo do burmistrza

  • BiGi
  • BiGi Avatar Autor
  • Organizator
  • Organizator
Więcej
4 lata 11 miesiąc temu - 4 lata 11 miesiąc temu #5260 przez BiGi
BiGi stworzył temat: Pismo do burmistrza
W dniu dzisiejszym wysłałem do p. burmistrza Jerzego Lechnerowskiego poniższe pismo. Chciałem poniższą sprawę przedstawić na sesji Rady Miejskiej - pierwszej po realizacji przedmiotowej inwestycji, jednak odmówiono mi prawa głosu. Celowo zamieszczam to pismo na forum, aby inni mieszkańcy Gminy Kórnik mogli zobaczyć, jak przebiegają inwestycje w gminie.

Bartosz Górka Runowo, 29.10.2014r.
(...)
Sz. P. Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

W związku z tym, iż na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w porządku obrad zabrakło punktu dotyczącego wolnych głosów i wniosków oraz mimo prośby radnego Marka Broniewskiego p. przewodniczący Maciej Marciniak odmówił udzielenia mi głosu, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zwracam się z niniejszym pismem do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik p. Jerzego Lechnerowskiego o udzielenie mi odpowiedzi na zadane niżej pytania.

Panie Burmistrzu – zwracam się do Pana, ponieważ jestem głęboko zaniepokojony stanem inwestycji, jaka została w ostatnim czasie zrealizowana w Runowie. Mam tu na myśli „Remont nawierzchni jezdnej drogi gminnej nr 332013P na odcinku od skrzyżowania z drogą asfaltową do przejazdu kolejowego w miejscowości Runowo, gm. Kórnik”. Jest to inwestycja, na którą wielu mieszkańców Runowa czekała od dawna. Wprawdzie na zebraniu wiejskim w Runowie obiecał Pan Burmistrz całą drogę aż do ostatniego zabudowania, jednak i tak okoliczni mieszkańcy cieszyli się z tego, iż najbardziej newralgiczny odcinek tej drogi (od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego) zostanie zrealizowany.

Inwestycję wykonano na przełomie września i października. Już w trakcie prac pojawiły się wątpliwości co do sposobu jej realizacji. Droga kończy się ok. 20 metrów przed przejazdem kolejowym, mimo iż w projekcie i budżecie gminy jest napisane, że to droga do przejazdu kolejowego. Czy gdzieś w okolicy jest jakaś podobna droga, która urywa się kilka metrów przed przejazdem kolejowym? Ja takiej nie widziałem.

Z relacji mieszkańców dowiedziałem się, że poprzednia nawierzchnia drogi została tylko zmieciona obracającą się metalową szczotką przymocowaną do ciągnika rolniczego, uzupełniono większe dziury drobnymi kamieniami, polano lepiszczem i od razu na tym kładziono nową nawierzchnię. Droga nie była wypoziomowana przed położeniem nawierzchni bitumicznej, przez co miejscami ma ok. 5, miejscami ponad 10cm. Pobocza wysypano kamieniami zmieszanymi z jakimś piaskiem/pyłem (trudno określić, co to dokładnie jest), po czym ubito maszyną do ubijania kostki brukowej. Pobocze, w szczególności przy łuku drogi na wysokości domów 18a, 18b i 18c jest zbyt słabo utwardzone i po dwóch tygodniach od zakończenia prac osuwa się do rowu melioracyjnego (po drugiej stronie jezdni). Czy tak miała wyglądać ta inwestycja? Czy po to wydano ponad 200 000zł, żeby oddać do użytku, w opinii wielu mieszkańców Runowa, niedokończoną drogę? Gwarancja trwałości tej drogi, zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, to tylko trzy lata.

Przypomnę, że jest to droga prowadząca zarówno do domów mieszkalnych, jak też i gospodarstw oraz pól rolniczych. Przy tej drodze zlokalizowane są duże gospodarstwa rolne. Czy przedmiotowa droga jest przystosowana do przejazdu nią maszyn rolniczych oraz pojazdów odbierających płody rolne, np. buraki, z pól? Pojazdy takie mają nawet 40 ton.

Na drodze wprowadzono ograniczenie do poruszania się nią zespołów pojazdów o masie nie przekraczającej 15t. Jaki jest sens takiego ograniczenia na drodze prowadzącej na pola rolnicze?

Znaki ograniczające tonaż na tej drodze ustawiono w taki sposób, że zakaz wjazdu pojazdów powyżej 15t obowiązuje nawet na drodze gruntowej wzdłuż torów. Jest to droga po drugiej stronie przejazdu kolejowego, nieobjęta inwestycją. Jaki był powód ustanawiania tam tego zakazu?

Kolejna tabliczka pod znakiem o tonażu informuje, że mogą wjechać zespoły pojazdów cięższe niż 15t po uzyskaniu zezwolenia od zarządcy drogi, czyli Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku. Jak ma wyglądać procedura uzyskania takiego zezwolenia, jakie są koszty z tym związane i jak długo będzie trzeba czekać na uzyskanie tego zezwolenia? Nadmienię, iż kończy się zbieranie płodów rolnych i część z nich czeka na zwiezienie z pól.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wzbudza jeszcze jedną wątpliwość, która realnie zmniejsza bezpieczeństwo. Czy Pan Burmistrz oraz podlegli mu urzędnicy zdają sobie sprawę, że w miejscu skrzyżowania tej nowej drogi bitumicznej z drogą powiatową powstało miejsce powodujące duże ryzyko kolizji? Zjeżdżając z drogi powiatowej z kierunku Szczodrzykowa w nowo wybudowaną drogę samochody muszą zająć niemal ¾ szerokości tej nowej drogi – przy znacznie ograniczonej widoczności spowodowanej budową jezdni oraz poboczy w odległości mniejszej niż 1m od pomieszczenia gospodarczego znajdującego się tuż przy drodze. Ponadto w związku z powyższym wyjazd samochodem z posesji nr 18 jest bardzo utrudniony, ponieważ aby móc sprawdzić, czy nic na drodze nie jedzie, trzeba najpierw na tą drogę wyjechać. Nadmienię jeszcze, że budowa drogi w tak małej odległości od budynku wyklucza powstanie w przyszłości chodnika w tym miejscu.

Proszę Pana Burmistrza o jak najszybszą odpowiedź na powyższe pytania. Proszę ją przesłać na podany wyżej mój adres e-mail.
W załączeniu przesyłam dokumentację zdjęciową.

Z wyrazami szacunku
Bartosz Górka

Bartosz Górka
Stowarzyszenie "Lepsze Runowo"
Kórnickie Koło Platformy Obywatelskiej
Ostatnio zmieniany: 4 lata 11 miesiąc temu przez BiGi.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 11 miesiąc temu - 4 lata 11 miesiąc temu #5474 przez BluePalm
BluePalm odpowiedział w temacie: Pismo do burmistrza
Na trudne pytania burmistrz odpowiada bardzo długo, albo wcale :( ,
ale ma jeszcze czas do jutra :)

W poniższym przypadku ma jeszcze 2 dni:

po otrzymaniu informacji publicznej , wysłany był wniosek o jej uzupełnienie
"proszę o zestawienie usług do faktury 400019/RES/2014 z 03.02.2014(Rodan sp. z o.o)"
kwota 10 680,- usługa gastronomiczna,szkolenie 3.02.2014

czekamy....

Nie mogę wpraw­dzie po­wie­dzieć, czy będzie le­piej, gdy będzie inaczej; ale ty­le rzec mogę, iż mu­si być inaczej, o ile ma być dobrze. (Georg Christoph Lichtenberg)
Załączniki:
Ostatnio zmieniany: 4 lata 11 miesiąc temu przez BluePalm. Powód: kwota

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

  • BiGi
  • BiGi Avatar Autor
  • Organizator
  • Organizator
Więcej
4 lata 11 miesiąc temu #5653 przez BiGi
BiGi odpowiedział w temacie: Pismo do burmistrza
Niestety nie doczekałem się odpowiedzi ze strony obecnego burmistrza Jerzego Lechnerowskiego na załączone wyżej pismo. Wnioski każdy może wyciągnąć sam... Budowanie byle jak i na szybko to coraz częściej spotykana przypadłość...

Bartosz Górka
Stowarzyszenie "Lepsze Runowo"
Kórnickie Koło Platformy Obywatelskiej

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.157 s.
Zasilane przez Forum Kunena